Zapraszamy na V edycję Rajdu Rowerowego „Mazurskie Fortyfikacje”

Lokalna Organizacja Turystyczna „MAZURY” organizuje V edycję Rajdu Rowerowego „Mazurskie Fortyfikacje”, który odbędzie się 28-30 kwietnia 2018 r. na terenie powiatu Giżyckiego oraz Węgorzewskiego.
Do wyboru będą 2 rodzaje tras:
A Rodzinna- dla rodzin z dziećmi- trasa z przewodnikiem: Sobota 7 km/ Niedziela 16 km/ Poniedziałek 7 km
B Dla wszystkich- trasa z przewodnikiem:
Sobota 45 km/ Niedziela 50 km/ Poniedziałek 25 km
Uczestnicy rajdu będą przejeżdżać trasy wraz z przewodnikami. Podczas rajdu będzie można podziwiać urokliwe zakątki Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Nasze szlaki rowerowe stanowią jedną z głównych atrakcji na Mazurach, a jazda rowerem w większej grupie to możliwość poznania wspaniałych przyjaciół, wspólnego podziwiania pięknego obszaru Mazur, Giżycka i okolic, aktywnego spędzenia wolnego czasu, rozwijania swojej pasji, poznania historii i dziedzictwa kulturowego naszych terenów.
Organizatorzy po całodniowym wysiłku zapewniają również rozrywkę. W sobotę zaplanowane jest zwiedzanie Twierdzy Boyen i ognisko, a w niedzielę rejs statkiem oraz impreza integracyjna wraz z atrakcjami. W poniedziałek na zakończenie imprezy odbędzie się wspólne pieczenie Króla Ciast, czyli ,,Mazurskiego Sękacza”, Zwiedzanie Muzeum Indian oraz losowanie nagród.
Uczestnicy Rajdu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń
Szczegóły regulaminu i karty zgłoszeń na stronie internetowej www.lotmazury.pl

REGULAMIN RAJDU
I. Cel rajdu:
1. Poznawanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych oraz historii miasta Giżycka, powiatu giżyckiego i węgorzewskiego oraz okolicznych gmin.
giżyckiego i węgorzewskiego oraz okolicznych gmin.
2. Popularyzacja tras rowerowych oraz rozwijanie turystyki rowerowej.
3. Poznanie miejsc historycznych, związanych z bitwami i fortyfikacjami, na podstawie których powstała trasa rajdu.
4. Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
5. Integracja osób z różnych stron Polski i zagranicy.
6. Poznanie i popularyzacja odcinka trasy Green Velo.

II. Organizator rajdu:
Lokalna Organizacja Turystyczna „MAZURY”.
e-mail: lot@lotmazury.pl, www.lotmazury.pl
Komandor rajdu – „MAZURSKIE FORTYFIKACJE”- Witosław Wyrobek (Tel. 505 928 292)

III. Termin rajdu: 28-30.04.2018r.

IV. Organizacja rajdu: informacje szczegółowe w Programie

V. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.lotmazury.pl
2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 20.04.2018 r. do organizatora pocztą mailową: lot@lotmazury.pl wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej).
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
6. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Udział w rajdzie jest płatny.

VI. Zasady zachowania uczestników rajdu:
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.
3. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
4. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
5. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
10. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
11. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
VII. Na trasie zabrania się:
1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
3. niszczenia przyrody,
4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
5. głośnego zachowywania się,
6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

VIII. Odpowiedzialność organizatora:
1. Organizatorzy Rajdu nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
2. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Zgłoszenie na rajd
Zgłoszenia na Rajd należy dokonać poprzez wypełnienie karty uczestnictwa, którą należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres lot@lotmazury.pl najpóźniej do 20.04.2018 r. wraz z potwierdzeniem przelewu:
LOT MAZURY
ul. Gen. Zajączka 2
11-500 Giżycko
z dopiskiem na przelewie „opłata rajdowa 2018”.
osoba dorosła – przelew na konto stowarzyszenia 90,00 zł
dzieci do lat 15 – przelew na konto stowarzyszenia 45,00 zł
Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych dni – prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszeniowej
Dorośli: Sobota 30 zł, Niedziela 60 zł, Poniedziałek 30 zł
Dzieci do lat 15: Sobota 15 zł, Niedziela 30 zł, Poniedziałek 15 zł
Uczestnicy poprzednich edycji rajdu – 10 % rabatu od opłaty wpisowego
Uczestnicy rajdu mieszkańcy miasta Giżycko oraz gminy Wydminy
– 50% rabatu od opłaty wpisowego
osoba dorosła – przelew na konto stowarzyszenia 45,00 zł,
dzieci do lat 15 – przelew na konto organizacji 22,50 zł
Przelewu należy dokonać na konto:
Pekao S.A.:
27 1240 5787 1111 0010 7694 7345
Z dopiskiem „opłata rajdowa 2018”.
Świadczenia: pamiątkowy znaczek, przewodnicy, ognisko w sobotę, kolacja grillowa w niedzielę, ciepłe danie na trasie w niedzielę, rejs statkiem, wstęp na twierdzę Boyen, wstęp do Muzeum Indian, uczestnictwo w losowaniu nagród, uczestnictwo w pieczeniu Sękacza, integracja itd.

Obiekty noclegowe Rajdu (rezerwacja miejsc we własnym zakresie):
1) Hotel Tajty w Wilkasach www.hoteltajty.pl
2) Hotel Mazury w Giżycku www.hotelmazury.pl
3) Folwark Łękuk – Łękuk Mały www.folwarklekuk.pl
4) Hotel Europa w Giżycku www.hoteleuropa-gizycko.pl
5) Hotel Wodnik w Giżycku www.hotelwodnik.info
6) Resort Niegocin w Wilkasach www.resortniegocin.pl
7) Pensjonat Sielanka – Okrągłe www.skimazury.pl
8) AZS Wilkasy w Wikasach www.azs-wilkasy.pl
9) Stanica Wodna STRANDA www.stranda.pl

Partnerzy Rajdu:
WAMA-TOUR
GINES –System
Miasto Giżycko
Gmina Wydminy
Gmina Węgorzewo
Muzeum Indian

Pliki do pobrania:

Regulamin Rajdu Rowerowego 2018

Program Rajdu Rowerowego 2018

karta zgłoszenia na rajd os. pełnoletnia

karta zgłoszenia na rajd os. nieletnia

 

 

4 Replies to “Zapraszamy na V edycję Rajdu Rowerowego „Mazurskie Fortyfikacje””

  1. darek

    Czy cena 245 zł obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie od 22-24 kwietnia w wybranym miejscu oraz przewodnika i wstępy do obiektów.czy trzeba cos doplacac? Jak jest z transportem rzeczy i noclegiem w dniu poprzedzającym rajd (noc z czwartku na ptek

  2. Pingback: III rajd rowerowy "Mazurskie Fortyfikacje" już w kwietniu! - Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY

  3. Pingback: RAJD ROWEROWY 22-24.04.2016

  4. Pingback: Kolejne nagrody dla uczestników rajdu rowerowego "Mazurskie Fortyfikacje" - Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY

Dodaj komentarz