Walne Zebranie Członków LOT MAZURY

Informujemy, że 29 czerwca 2016r., o godz. 17.00  w Hotelu Mazury w Giżycku, odbędzie się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”, na które serdecznie zapraszamy.

Głównym celem zebrania jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015rok.

W przypadku braku odpowiedniego quorum, zgodnie z §28  ust.3 Statutu LOT MAZURY, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LOT MAZURY na 29 czerwca 2016r., godz. 17.15.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu Nadzwyczajnego WZC, które odbyło się 13 sierpnia 2015r.
 6. Działania Lot Mazury w 2015r.- (PREZES)
 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2015r. (SKARBNIK) str.1, str.2, str.3, str.4, str. 5, str.6, str.7, str. 8, str.9, str.10
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. (PRZEDSTAWICIEL KOMISJI)
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2015r (projekt).
  b) rozliczenia wyniku finansowego za 2015 rok.(projekt)
  c) w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania LOT MAZURY w umowach i sporach z członkami Zarządu. (projekt)
  d) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.(projekt)
 10. Omówienie bieżących spraw LOT MAZURY. (PREZES, …..)
 11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Dodaj komentarz