Walne Zebranie Członków LOT MAZURY – 10 lipiec 2017r. – Hotel Tajty w Wilkasach

Informujemy, że 10 lipca 2017r., o godz. 10.00  w Hotelu Tajty  w Wilkasach, odbędzie się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”, na które serdecznie zapraszamy.

Głównym celem zebrania jest podjęcie uchwały w celu zmiany siedziby – na ul. Przemysłowa 17, Wilkasy 11-500 Giżycko .

W przypadku braku odpowiedniego quorum, zgodnie z §28  ust.3 Statutu LOT MAZURY, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LOT MAZURY na 10 lipca 2017r., godz. 10.15.

Porządek obrad:

  1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5. a) zmiany siedziby (zmiana w statucie)
  6. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz