Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”

Informujemy, że 14 czerwca 2017r., o godz. 10.00  w Hotelu Tajty  w Wilkasach, odbędzie się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”, na które serdecznie zapraszamy.

Głównym celem zebrania jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016rok.

W przypadku braku odpowiedniego quorum, zgodnie z §28  ust.3 Statutu LOT MAZURY, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LOT MAZURY na 14 czerwca 2017r., godz. 10.15.

Porządek obrad:
1
.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.     Wybór Sekretarza.
4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.     Działania Lot Mazury w 2016r.- (PREZES)
6.     Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2016r. (SKARBNIK)
7.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. (PRZEDSTAWICIEL KOMISJI)
8.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2016r
b) rozliczenia wyniku finansowego za 2016 rok.
9. Omówienie bieżących spraw LOT MAZURY. (PREZES, …..)
10.     Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
11.  Sprawy różne.
12.  Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie finansowe za 2016
Uchwała zatwierdzenie
Uchwała rozliczenie

Dodaj komentarz