Szlaki rowerowe

 

„Błękitna Wstęga Jezior”
Długość szlaku 79,4 kilometra.
Kolor: niebieski.
Przebieg: Giżycko – Doba – Sztynort – Pozezdrze – Kruklanki – Giżycko.
Trasa została oznakowana przede wszystkim po drogach powiatowych i gminnych – drogi krajowe to zaledwie kilkaset metrów. Przy szlaku jest wiele atrakcji (zabytki, fortyfikacje militarne, miejsca cenne przyrodniczo). „Błękitną Wstęgę..” można pokonać w jeden dzień, ale najlepiej poznanie jej rozłożyć na dwa lub trzy dni zwiedzając wskazane miejsca.

Szlak został oznakowany przez członków
Oddziału Wielkie Jeziora Mazurskie PTTK w Giżycku.

0,0 km (79,4) Giżycko. Dworzec PKP i PKS, TAXI. Węzeł szlaków rowerowych (czerwony Giżycko – Święta Lipka) i pieszych (czarny dojściowy Giżycko-Wilkasy) oraz (niebieski Węgorzewo-Giżycko).
Początek Mazurskiego Traktu Rowerowego.
1,1 km (78,1) – skrzyżowanie ulic Kolejowej i Nadbrzeżnej w Giżycku
1,4 km (77,8) – zamek pokrzyżacki i most obrotowy
1,6 km (77,6) – skrzyżowanie ul. Moniuszki ze ścieżką Parku im. R.
Gaemaera (zmiana nawierzchni z chodnikowo-asfaltowej na gruntową)
1,9 km (77,3) – skrzyżowanie ścieżki Parku im. R. Gaemaera z ul. Św. Brunona (zmiana nawierzchni z gruntowej na chodnikową)
2,6 km (76,6) – Wzgórze Świętego Brunona. Skrzyżowanie ul. Św. Brunona z drogą gruntową (zmiana nawierzchni z chodnikowej na gruntową)
3,5 km (75,7) – skrzyżowanie drogi gruntowej z drogą krajową nr 59 oraz z drogą wojewódzką nr 592 Giżycko – Kętrzyn – Bartoszyce (zmiana nawierzchni z gruntowej na asfaltową)
5,8 km (73,4) – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 592 z drogą powiatową (Piękna Góra- Doba)
6,3 km (72,9) – Ośrodek AWF Warszawa
6,8 km (72,4) – Ośrodek „Elixir” we Wronach
8,9 km (70,3) – parking leśny
9,8 km (69,4) – Guty
11,2 km (68,2) – skrzyżowanie z drogą dojazdową na Fuldę (głazowisko na Fuledzkim Rogu)
11,8 km (67,4) – skraj wsi Kamionki
12,2 km (67,0) – droga dojazdowa z Bogacka
12,7 km (66,5) – skraj wsi Kamionki
14,7 km (64,5) – Dziewiszewo. Pensjonat z barem
15,2 km (64,0) – skrzyżowanie z drogą gruntową. Dojście (odejście) czerwonego szlaku pieszego Węgorzewo-Pisz
17,2 km (62,0) – skraj wsi Doba
18,1 km (61,1) – skrzyżowanie drogi powiatowej 1803N z drogą wiejską do zabytkowego kościółka i miejsca kąpielowego nad J. Dobskim (zmiana nawierzchni asfaltowej na gruntową)
18,6 km (60,6) – skraj wsi Doba
20,7 km (58,5) – dawna miejsc. Skrzypy. Węzeł szlaków. Dojście niebieskiego szlaku pieszego z Gierłoży. Granica powiatu giżyckiego
24,0 km (55,2) – Pilwa
26,8 km (52,4) – Radzieje
30,5 km (48,7) – Łabapa. Punkt widokowy na j. Dargin, Dobskie i Kisajno
34,0 km (45,2) – Sztynort. Pałac Lehndorffów i park krajobrazowy, port jachtowy i pensjonat
36,5 km (43,7) – most Sztynorcki. Punkt widokowy na j. Dargin i Kirsajty
38,2 km (41,0) – Ośrodek wypoczynkowy
42,1 km (37,1) – Harsz. Gospodarstwa agroturystyczne, pole namiotowe i pracownia ceramiczna
44,3 km (34,9) – Okowizna. XIX w. dwór
46,4 km (32,8) – Dziaduszyn
51,2 km (28,0) – dojście do ruin kwatery Himmlera
52,4 km (26,8) – Pozezdrze
56,6 km (22,6) – Przerwanki. W pobliżu śluza na rzece Sapinie oraz schrony II wojenne (zmiana nawierzchni asfaltowej na gruntową)
59,2 km (20,0) – granica powiatu giżyckiego
59,3 km (19,9) – parking leśny
60,5 km (18,7) – plaża gminna nad jez. Gołdopiwo – Kruklanki. Rzeka Sapina. Ośrodek „Kruklanki” (zmiana nawierzchni z gruntowej na asfaltową)
61,1 km (18,1) – Kruklanki. Dojazd do Ośrodka „Jakub”
62,0 km (17,2) – Kruklanki. Skrzyżowanie z drogą Kruklanki – Jakunówko. Dojście z niebieskiego szlaku pieszego Węgorzewo-Giżycko. Późnogotycki kościół zabytkowy
62,3 km (16,9) – Kruklanki. Rondo. Skrzyżowanie z drogą do Giżycka.
Odejście pieszego szlaku niebieskiego
62,7 km (16,5) – skraj Kruklanek
63,1 km (16,1) – skręt szlaku z drogi Kruklanki – Mazuchówka (Suwałki) na drogę do Grądów Kruklaneckich (zmiana nawierzchni asfaltowej na gruntową)
63,6 km (15,6) – dojście na wzgórze widokowe ścieżki dydaktycznej „Wokół Kruklanek”. W okolicy liczne fortyfikacje wojenne oraz „zwalony most” nad Sapiną
65,4 km (13,8) – Grądy Kruklaneckie.
65,7 km (13,5) – miejsce postojowe nad j. Kruklin. Dojście niebieskiego szlaku pieszego Węgorzewo -Giżycko
66,9 km (12,3) – rzeka Sapina (odcinek łączący j. Kruklin z j. Patelnia)
67,2 km (12,0) – odejście niebieskiego szlaku pieszego (Kruklanki)
68,8 km (10,4) – skrzyżowanie dróg leśnych k. Nowych Soldan (drogowskazy)
69,8 km (9,4) – Gospodarstwo Agroturystyczne w Pieczonkach
72,2 km (7,0) – skrzyżowanie drogi gruntowej z szosą dojazdową do Kożuch Małych (zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową)
72,6 km (6,6) – Kożuchy Wielkie
73,0 km (6,2) – Kożuchy Wielkie. Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1823N (Kruklin-Giżycko). Pomnik z I wojny światowej
74,0 km (5,2) – skraj Kożuchów Wielkich
76,2 km (3,0) – skraj Sulim
76,9 km (2,3) – granica Sulim i Gajewa. Odejście drogi do Kruklanek
77,7 km (1,5) – skrzyżowanie drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 1823N oraz ul. Obwodowej i Suwalskiej. Granica miasta Giżycka i m. Gajewo
78,3 km (0,9) – Giżycko. Skrzyżowanie ul. Suwalskiej z Gdańską
78,9 km (0,7) – Giżycko. Skrzyżowanie ul. Gdańskiej z Białostocką
79,4 km (0,0) – Giżycko. Giżycko. Dworzec PKP i PKS, TAXI. Węzeł szlaków rowerowych (czerwony Giżycko – Święta Lipka) i pieszych (czarny dojściowy Giżycko-Wilkasy) oraz (niebieski Węgorzewo-Giżycko).

Bez tytułu
Szlak Grodzisk Pruskich
Długość szlaku 76, 1 kilometra.
Kolor: czerwony.
Przebieg: Giżycko -> Wilkasy -> Bogaczewo -> Gorazdowo ->Monetki – Stara Rudówka-> Ryn -> Knis -> Salpik -> Bałowo -> Nakomiady -> Owczarnia -> Kwiedzina -> Gierłoż -> Czerniki -> Karolewo -> Kruszewiec -> Kętrzyn -> Biedaszki -> Pudwągi -> Pieckowo -> Święta Lipka

Opis w przygotowaniu

Bez tytułu
Szlak Galindzki
Długość szlaku 36, 5 kilometra.
Kolor: zielony.
Wilkasy – Bogaczewo – Kanał Kula – Rydzewo – Przykop – Miłki – Lipińskie – Szczepanki – Wydminy.

Opis w przygotowaniu

Bez tytułu
Szlak Legend Mazurskich
Długość szlaku 99,4 kilometra.
Kolor: zielony.
Przebieg: Kruklanki-Przerwanki- Jakonówko- Kuty- Stręgielek- Gębałka- Piłaki Wielkie- Grodzisko – Diabla Góra- Wolisko- Jurkowo – Sołtmany –Żywki – Boćwinka- Możdżany – Jeziorowskie –Kruklanki

Opis w przygotowaniu

Bez tytułu

Szlak wokół jeziora Niegocin (32 km)

Propozycja wycieczki jednodniowej

Szlak nie oznakowany

Giżycko- Wilkasy- Strzelce- Bogaczewo- Kozin- Most Kula- Rydzewo- Ruda- Bystry- Giżycko

• Ciekawe miejsca: Twierdza Boyen w Giżycku, most obrotowy na Kanale Łuczańskim w Giżycku.
• Trudność: Drogi asfaltowe o częściowo dużym natężeniu ruchu, z dobrze przejezdnymi odcinkami leśnymi.

Bez tytułu

Szlak Jeziorko (36 km)

Propozycja wycieczki jednodniowej

Szlak nieoznakowany

Giżycko- Sterławki Małe- Jeziorko- Szczybały Giżyckie- Wilkasy- Giżycko.

• Ciekawe miejsca: Most obrotowy na Kanale Łuczańskim, twierdza Boyen w Giżycku, grodzisko z epoki żelaza koło wsi Jeziorko.
• Trudność: Drogi na ogół bite i gruntowe, przewidziana dla wprawnych turystów.

Bez tytułu

Sztynort (67 km)

Giżyko- Kamionki- Doba- Radzieje- Sztynort- Harsz- Ogonki- Pieczarki- Giżycko

• Ciekawe miejsca: Most obrotowy na Kanale Łuczańskim w Giżycku, zespół pałacowo – folwarczny oraz park w Sztynorcie.
• Trudność: Drogi o średnim natężeniu ruchu, częściowo drogi terenowe.

Bez tytułu

Sztynort (58,5 km)

Propozycja wycieczki jednodniowej

szlak ten do na odcinku Giżyckoo 0 Harsz jest częścią szlaku Błękitnej Wstęgi Jezior.

Giżycko- Kamionka- Doba- Radzieje- Sztynort- Harsz- Pieczarki- Świdry- Giżycko

• Ciekawe miejsca: Most obrotowy na Kanale Łuczańskim w Giżycku, zespół pałacowo – folwarczny oraz park w Sztynorcie.
• Trudność: Drogi o średnim natężeniu ruchu, częściowo drogi terenowe.

Bez tytułu

Szlakiem zamków i rezydencji (87 km)

Propozycja wycieczki jednodniowej

Giżycko- Tros- Ryn- Salpik- Nakomiady- Kętrzyn- Gierłoż- Dłużec- Radzieje- Pilwa- Doba- Kamionki- Giżycko

• Ciekawe miejsca: Twierdza Boyen w Giżycku, most obrotowy na kanale Łuczańskim w Giżycku, zamek krzyżacki w Rynie, Pałac w
Nakomiadach, Zamek w Kętrzynie, Kościół św. Jerzego w Kętrzynie, Wilczy Szaniec w Gierłoży, Bunkry i kościół w Radziejach.
• Trudność: Drogi o średnim natężeniu ruchu, częściowo drogi terenowe

Bez tytułu

Szlak Ziemi Giżyckiej (140 km)

Propozycja wycieczki kilkudniowej

Szlak nieoznakowany

Giżycko- Sulimy -Pieczonki – Sołdany – Kruklanki – Wydminy – Lipińskie – Miłki – Paprotki – Górkło – Szymonka – Ławki – Skorupki – Rybical – Ryn – Knis – Salpik – Nakomiady – Owczarnia – Pożarki Kronowo – Bogacko – Giżycko.

• Ciekawe miejsca: Cmentarz wojenny w Paprotkach, zamek krzyżacki w Rynie, Pałac w Nakomiadach, Muzeum Ziemi Mazurskiej
w Owczarni, Twierdzę Boyen w Giżycku. Możliwość zobaczenia ostoi ptactwa wodnego na Bagnach Nietlickiech.
• Trudność: Drogi na ogół bite i gruntowe z kilkoma odcinkami asfaltowymi o małym i średnim natężeniu ruchuBez tytułu

 

Szlak wokół jeziora Gołdapiwo (18 km)
Szlak znakowany niestandardowo, występują braki w oznakowaniu.
Kruklanki- Przerwanki- Jasieniec- Jeziorowskie- Kruklanki.
• Ciekawe miejsca: Śluza koło wsi Przerwanki
• Trudność: Drogi na ogół bite i gruntowe z kilkoma odcinkami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu.

Bez tytułu

Szlak Puszczą Borecką (50 km)

Szkak znakowany niestandardowo, występują braki w oznakowaniu

Kruklanki- Jeziorowskie- Diabla Góra- Leśny Zakątek- Zamoście- Wolisko- Jurkowo- Możdżany- Kruklanki

• Ciekawe miejsca: Ostoja żubrów w Wolisku
• Trudność: Głównie drogi leśne z kilkoma odcinkami dróg asfaltowych o małym natężeniu ruchu.

Bez tytułu

Szlakiem grodzisk staropruskich (30 km)

Propozycja wycieczki jednodniowej

Szlak nie jest oznakowany

Ryn- Tros- Jeziorko- Sterławki Małe- Sterławki Wielkie- Orło- Głąbowo- Ryn

• Ciekawe miejsca: grodzisko z epoki żelaza koło wsi Jeziorko, zamek Krzyżacki w Rynie.
• Trudność: łatwa
Bez tytułu

Szlak Wydmiński (30 km)

Szlak nie jest oznakowany

Wydminy – Gawlik Mały – Wężówka – Radzie – Zelki – Talki – Siemionki – Wydminy.
Bez tytułu

Szlakiem bocianich gniazd (60 km)

Szlak nie jest oznakowany

Giżycko- Sulimy- Kożuchy- Upałty- Kruklin- Sucholaski- Wydminy- Szczepanki- Lipińskie- Miłki- Przykop- Rydzewo- Kanał Kula- Bogaczewo- Wilkasy- Giżycko

 księga znakarska warmii i mazur 3-11-2015