Działania LOT MAZURY 2017

Działania LOT MAZURY w 2017 roku

  1. W styczniu zostały podjęte działa przez założycieli (Lokalne Organizacje Turystyczne) – członkami OPLOT (Przystąpienie i uczestnictwo podczas zebrań utworzenia OPLOT (Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych).  Celem OPLOT jest zwrócenie większej uwagi na mniej popularne regiony i miejscowości przy podejmowaniu działań promocyjnych przez POT
  2. LOT Mazury zorganizował 16 lutego 2017r. Otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Podczas zawodów
  3. Realizacja IV Edycji Rajdu Rowerowego Mazurskie Fortyfikacje -cCelem realizacji zadania było promowanie sportu i kultury fizycznej, zdrowego stylu życiu i turystyki rowerowej, szlaków rowerowych oraz zwiększenie wiedzy na temat walorów krajobrazowych i dziedzictwa historycznego mieszkańców i turystów.
  4. Wspieranie Recykling Rejsu z Mazur do Warszawy. LOT Mazury Promował oraz zachęcał do udziału w uczestnictwa w Rejsie. Głównym celem  jest b apel do turystów przed wakacjami, aby nie śmiecili i dbali o czystość – wszędzie, gdzie będą odpoczywać, a szczególnie nad wodą.
  5. Opłata miejscowa. LOT MAZURY prowadzi już działania w celu zwiększenia wpływu opłaty miejscowej dla Giżycka
  6. LOT Mazury jako jedyne stowarzyszenie aktywnie włączyło się w założenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Giżyckim. Tworzone w całej Polsce struktury Zespołów ds. ES mają opiniować wszystkie działania służące walce z wykluczeniem społecznym. W zakres tych działań wchodzą min. konsultacje nowej Ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej , w których LOT MAZURY uczestniczy.
  7. Zmiana siedziby Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”, siedziba została przeniesiona do Wilkasy, gminy Giżycka.

 

 

DZIAŁANIA LOT MAZURY w PDF – POBIERZ