Działania LOT MAZURY 2016

 1. Współorganizacja XX Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK 15- 17 kwietnia 2016r. Celem organizacji inicjatywy jest poznanie walorów krajoznawczych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, integracja środowiska przewodnickiego, popularyzacja regionu. Giżycko gościło 100 osób, które zwiedzały Giżycko i okolice w powiecie węgorzewskim.
 1. III Rajd rowerowy „Mazurskie Fortyfikacje” 22-24.04.2016. Współorganizatorem był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Gminy Giżycko. Celem realizacji projektu jest popularyzowanie turystyki rowerowej, prowadzenie aktywnego trybu życia oraz promocja naszych walorów turystycznych. W tym roku uczestnicy podróżowali po powiecie giżyckim zwiedzając fortyfikacje wojenne, płynęli statkiem z Kanału Kula do Wilkas, z pochodniami w nocy odwiedzili Twierdzę Boyen w Giżycku a na koniec zwiedzali Muzeum Indian w Spytkowie. Wszyscy brali udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
 1. Oznakowania Giżycka w całej Polsce. Chcemy oznakować dojazd do Giżycka oraz przy tej okazji rozpromować okoliczne miejscowości Powiatu. Pierwszy taki znak będzie w Kisielnicy.
 1. Certyfikacja obiektów. W chwili obecnej opracowywany jest pomysł certyfikacji obiektów. Warunki i zasady. Jesteśmy też na etapie poszukiwania dofinansowania. To też zwiększy wpływy do kasy miasta Giżycka.
 1. Opłata miejscowa. LOT MAZURY prowadzi już działania dot. zwiększenia wpływu opłaty miejscowej dla Giżycka. Obecnie trwają już rozmowy z właścicielami obiektów turystycznych mające na celu uświadomienie zarówno turystów jak i lokalnych przedsiębiorców. W obiektach ma pojawić się wyraźna informacja o opłacie miejscowej, naklejki i oznaczenia, które będą zachęcały do wnoszenia opłaty klimatycznej przez turystów w powiecie giżyckim.
 1. Pomysł wyprzedaży garażowej na Pasażu, odbyło się spotkanie z Naczelnik US w celu wyjaśnienia wątpliwości dot. takiej formy sprzedaży. Toczone są rozmowy z właścicielami lokali na Pasażu (są zainteresowani tym pomysłem i podoba im się ta koncepcja) gdyż lokalizacja tego ma być na Pasażu. Ma to spowodować ożywienie okolicy, zintegrowanie mieszkańców, zaktywizowanie.
 1. Tworzenie bazy rękodzielników i pomoc w sprzedaży ich wyrobów. Obecnie zbierane są ankiety od wytwórców rękodzieła i tworzona jest baza. W zamyśle stowarzyszenia jest skupienie rękodzielników, a także wsparcie od strony Promocji ich wyrobów na lokalnym i nie tylko rynku.
 1. Napisaliśmy już dwa artykuły na temat naszego regionu w Moda na Zdrowie. Nakład 300tys zdeklarowanych czytelników 1milion. Artykuły promują nasz region i nasze powietrze, które jest najczystsze w Polsce.
 1. Nawiązanie współpracy z Instytutem Turystyki Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, przyjęcie w poczet LOT MAZURY w/w Instytutu w marcu 2016r. :
 • Reklama, promocja, rozpowszechnienie informacji o Voyage – Valuable Opportunities You Are Given in Europe – konkurs dot. przedsiębiorczości, w ramach wygranej można wziąć udział w 2 tygodniowym kursie dla osób do 29 roku życia.
 • Współpraca w projekcie Erasmus (m.in. dostarczenie danych i informacji na temat Powiatu giżyckiego pod względem turystyki wodnej, przygotowanie informacji na temat Obszaru Natura 2000, rezerwatów, kontakt z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Giżycku).
 1. W poczet LOT MAZURY przyjęto 2 nowych członków: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka” z siedzibą w Kruklankach i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
 1. Koordynowanie Targów Wiatr i Woda 10-13 marca 2016 w Warszawie. Lot Mazury było po raz pierwszy koordynatorem tych targów. Na stoisku LOT MAZURY gości m.in. Centrum Promocji i IT w Giżycku, Marina Wilkasy- AZS Wilkasy i PTTK Wilkasy, firma Sailor oraz Wypożyczalnia Sprzętu Turystycznego Marian Bełbot. Targi i stoisko cieszyły się popularnością wśród odwiedzających, których z roku na rok przybywa.
 1. Oznakowanie szlaków rowerowych na obszarze Miasta Giżycka i Gminy Giżycko, uzyskanie dofinansowania z Gminy Giżycko (w toku ustalania z władzami Urzędu Gminy Giżycko, podpisano już umowę na dofinansowanie projektu, którym obejmiemy również Miasto Giżycko). Prace związane z realizacją projektu są w toku, tworzona jest dokumentacja, projekty, szkice, a także uzyskiwane są pozwolenia od instytucji. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2016r.
 1. Zbieramy dane dot. ilości obcokrajowców korzystających z obiektów noclegowych w Powiecie giżyckim (ankiety, dane zostaną wykorzystane do przyszłych działań w tym do opracowywania wniosków o dofinansowanie
 1. Pośredniczenie w uzyskaniu odpowiedzi od RZGW W-wa na temat wytyczenia nowych miejsc do uprawiania sportów wodnych na Jeziorze Kisajno i Niegocin. RZGW wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w celu uzyskania w/w stref. Wstępnie wytypowano już możliwe do wyznaczenia stref lokalizacje. Po dokonaniu stosownych pomiarów stwierdzono, że nie ma możliwości wyznaczenia dodatkowych stref do uprawiania narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie lub holowania statków powietrznych na jeziorze Kisajno i Niegocin.
 2. Podpisanie 20 lipca 2016r. umowy o współpracy w zakresie promocji turystyki z Mazury Air Travel SP. Z O.O. z siedzibą w  lipca Szczytnie. Przedmiotem umowy jest współdziałanie mające na celu jak najlepsze wypromowanie turystyki Regionu , a w ramach tego także oferty turystycznej członków organizacji, w Polsce oraz wśród turystów zagranicznych, w szczególności poprzez system Sail- Pass, ale także poprzez inne media elektroniczne i tradycyjne.
 3. Wydanie przewodnika Fun Guide Giżycko, która ma na celu promowanie powiatu giżyckiego i Miasta Giżycka. Przewodniki będą zawierać mapę ze znacznikami, opis 32 miejsc- portów, pubów, plaż i innych miejsc, informacje o dodatkowych atrakcjach turystycznych, opis miasta. Dodatkowo Miasto Giżycko zostanie dodane na stronie internetowej pitupitu.pl i w aplikacjach mobilnych w 2 wersjach językowych. W ramach tego będzie można także mieć dostęp do panelu zarządzania miastem i samodzielnie go uzupełniać. Dystrybucja publikacji odbywać się będzie w kilkudziesięciu najbardziej aktywnych pod kątem turystyki punktach.