Działania LOT MAZURY 2016

  1. Współorganizacja XX Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK 15- 17 kwietnia 2016r. Celem organizacji inicjatywy jest poznanie walorów krajoznawczych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, integracja środowiska przewodnickiego, popularyzacja regionu. Giżycko gościło 100 osób, które zwiedzały Giżycko i okolice w powiecie węgorzewskim.
  2. III Rajd rowerowy „Mazurskie Fortyfikacje” 22-24.04.2016. Współorganizatorem był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Gminy Giżycko. Celem realizacji projektu jest popularyzowanie turystyki rowerowej, prowadzenie aktywnego trybu życia oraz promocja naszych walorów turystycznych. W tym roku uczestnicy podróżowali po powiecie giżyckim zwiedzając fortyfikacje wojenne, płynęli statkiem z Kanału Kula do Wilkas, z pochodniami w nocy odwiedzili Twierdzę Boyen w Giżycku a na koniec zwiedzali Muzeum Indian w Spytkowie. Wszyscy brali udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
  3. Oznakowania Giżycka w całej Polsce. Chcemy oznakować dojazd do Giżycka oraz przy tej okazji rozpromować okoliczne miejscowości Powiatu. Pierwszy taki znak będzie w Kisielnicy.
  4. Certyfikacja obiektów. W chwili obecnej opracowywany jest pomysł certyfikacji obiektów. Warunki i zasady. Jesteśmy też na etapie poszukiwania dofinansowania. To też zwiększy wpływy do kasy miasta Giżycka.
  5. Opłata miejscowa. LOT MAZURY poprowadził działania dot. zwiększenia wpływu opłaty miejscowej dla Giżycka. Odbyły się rozmowy z właścicielami obiektów turystycznych mające na celu uświadomienie zarówno turystów jak i lokalnych przedsiębiorców. W obiektach ma pojawiła się wyraźna informacja o opłacie miejscowej, naklejki i oznaczenia, które będą zachęcały do wnoszenia opłaty klimatycznej przez turystów w powiecie giżyckim. Dzięki działaniom LOT MAZURY udało się podnieść około o 50% wpływów z tytułu opłaty miejscowej .
  6. Tworzenie bazy rękodzielników i pomoc w sprzedaży ich wyrobów. Obecnie zbierane są ankiety od wytwórców rękodzieła i tworzona jest baza. W zamyśle stowarzyszenia jest skupienie rękodzielników, a także wsparcie od strony Promocji ich wyrobów na lokalnym i nie tylko rynku.
  7. Napisaliśmy już dwa artykuły na temat naszego regionu w Moda na Zdrowie. Nakład 300tys zdeklarowanych czytelników 1milion. Artykuły promują nasz region i nasze powietrze, które jest najczystsze w Polsce.
  8. Nawiązanie współpracy z Instytutem Turystyki Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, przyjęcie w poczet LOT MAZURY w/w Instytutu w marcu 2016r. :
  • Reklama, promocja, rozpowszechnienie informacji o Voyage – Valuable Opportunities You Are Given in Europe – konkurs dot. przedsiębiorczości, w ramach wygranej można wziąć udział w 2 tygodniowym kursie dla osób do 29 roku życia.
  • Współpraca w projekcie Erasmus (m.in. dostarczenie danych i informacji na temat Powiatu giżyckiego pod względem turystyki wodnej, przygotowanie informacji na temat Obszaru Natura 2000, rezerwatów, kontakt z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Giżycku).
  • Został założony również konsorcjum w celu uzyskania środków pieniężnych z PARP (Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
  1. W poczet LOT MAZURY przyjęto 2 nowych członków: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka” z siedzibą w Kruklankach i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
  2. Koordynowanie Targów Wiatr i Woda 10-13 marca 2016 w Warszawie. Lot Mazury było po raz pierwszy koordynatorem tych targów. Na stoisku LOT MAZURY gości m.in. Centrum Promocji i IT w Giżycku, Marina Wilkasy- AZS Wilkasy i PTTK Wilkasy, firma Sailor oraz Wypożyczalnia Sprzętu Turystycznego Marian Bełbot. Targi i stoisko cieszyły się popularnością wśród odwiedzających, których z roku na rok przybywa.
  3. Oznakowanie szlaków rowerowych na obszarze Miasta Giżycka i Gminy Giżycko, uzyskanie dofinansowania z Gminy Giżycko (w toku ustalania z władzami Urzędu Gminy Giżycko, podpisano już umowę na dofinansowanie projektu, którym obejmiemy również Miasto Giżycko). Prace związane z realizacją projektu są w toku, tworzona jest dokumentacja, projekty, szkice, a także uzyskiwane są pozwolenia od instytucji. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2016r.
  4. Zbieranie danych dot. ilości obcokrajowców korzystających z obiektów noclegowych w Powiecie giżyckim (ankiety, dane zostaną wykorzystane do przyszłych działań w tym do opracowywania wniosków o dofinansowanie)
  5. Pośredniczenie w uzyskaniu odpowiedzi od RZGW W-wa na temat wytyczenia nowych miejsc do uprawiania sportów wodnych na Jeziorze Kisajno i Niegocin. RZGW wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w celu uzyskania w/w stref. Wstępnie wytypowano już możliwe do wyznaczenia stref lokalizacje. Po dokonaniu stosownych pomiarów stwierdzono, że nie ma możliwości wyznaczenia dodatkowych stref do uprawiania narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie lub holowania statków powietrznych na jeziorze Kisajno i Niegocin.
  6. Podpisanie 20 lipca 2016r. umowy o współpracy w zakresie promocji turystyki z Mazury Air Travel SP. Z O.O. z siedzibą w  lipca Szczytnie. Przedmiotem umowy jest współdziałanie mające na celu jak najlepsze wypromowanie turystyki Regionu , a w ramach tego także oferty turystycznej członków organizacji, w Polsce oraz wśród turystów zagranicznych, w szczególności poprzez system Sail- Pass, ale także poprzez inne media elektroniczne i tradycyjne.
  7. Wydanie przewodnika Fun Guide Giżycko, która ma na celu promowanie powiatu giżyckiego i Miasta Giżycka. Przewodniki będą zawierać mapę ze znacznikami, opis 32 miejsc- portów, pubów, plaż i innych miejsc, informacje o dodatkowych atrakcjach turystycznych, opis miasta. Dodatkowo Miasto Giżycko zostanie dodane na stronie internetowej pli w aplikacjach mobilnych w 2 wersjach językowych. W ramach tego będzie można także mieć dostęp do panelu zarządzania miastem i samodzielnie go uzupełniać. Dystrybucja publikacji odbywać się będzie w kilkudziesięciu najbardziej aktywnych pod kątem turystyki punktach.
  8. Udział w Targach World Travel Show – Warszawski Salon Jachtowy, targi odbyły się 14-16 październik 2016. Na stoisku LOT MAZURY zostały rozwieszone banery reklamowe, katalogi, ulotki naszych członków LOT Mazury oraz były pokazywane atrakcje z których można skorzystać odwiedzając Giżycko oraz okolice Giżycka.
  9. Od listopada 2016 roku w imieniu LOT Mazury jeden z Członków Zarządu – Pan Witold Lula reprezentuję  LOT Mazury w Powiatowej Radzie Rynku Pracy, która opiniuje działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji i szkoleń zarówno bezrobotnych jak i obecnych pracowników. Jako stowarzyszenie skupiające pracodawców LOT Mazury powinien mieć realny wpływ na podejmowane w tym zakresie  działania.
  10. LOT Mazury uczestniczył również turniejach piłkarskich takich jak Piłkarski Turniej Gwiazd 2016, czy też w turnieju piłkarskim Odbojów.
  11. Giżycka Wigilia na Pasażu – Po raz pierwszy 18.12.2016 odbyła się Giżycka Wigilia na Pasażu. Organizatorem był LOT Mazury, we współpracy z Rotary Club Giżycko, Caffe Crema, Giżyckim Centrum Kultury, Biurem Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną im. Zawiszy Czarnego. Na Giżyckiej Wigilii, największym sukcesem było wspólne kolędowanie, ludzie chętnie wychodzili na scenę i śpiewali swoje ulubione kolędy. Nie zabrakło również wystawców gdzie można było skosztować przeróżnych wyrobów.

DZIAŁANIA LOT MAZURY w PDF – POBIERZ