LOT Mazury przystąpiło do OPLOT

W w dniu 26 lutego 2017 r.  powołane zostało do życia Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych. Po kliku godzinnych obradach udało się sprecyzować zapisy statutowe organizacji, podjąć szereg kluczowych uchwał oraz wybrać organy związku stowarzyszeń.
Do Zarządu weszli: Sławomir Kujawiak – wiceprezes, (LOT Zakopane) Piotr Misztak– wiceprezes ( LOT Dom Marki Szczecineckiej), Robert Papis (LOT Spała) – członek zarządu oraz Jarosław Lichacy (DARLOT)- prezes.
Komisję Rewizyjną tworzą Piotr Kończewski (LOT Kociewie) oraz Marek Szmit (LOT Mazury)

Walne Zebranie wprowadziło składkę członkowską OPLOT w symbolicznej kwocie 100 zł (sto) na rok. Zadecydowano również, że formacja będzie działać w formule otwartej tzn, że będziemy informować wszystkie LOT-y drogą mailową o wszystkich ważniejszych działaniach jakie będziemy podejmować. Dziękujemy Warszawskiej Organizacji Turystycznej za pomoc w zorganizowaniu spotkania i zaangażowanie organizacyjne.


Jednocześnie zapraszamy wszystkie organizacje, które jeszcze  nie podjęły decyzji o przystąpieniu do OPLOT. To bardzo ważne byśmy stanowili mocne ciało, które będzie partnerem, dla wielu instytucji mających wpływ na rozwój turystyki. Musimy zawalczyć także, by w końcu Lokalne Organizacje Turystyczne były poważnie traktowane. Bowiem to przez nas często lub we współpracy z nami, na poziomie lokalnym tworzy się produkt turystyczny i to my w największej mierze kreujemy rzeczywistość turystyczną.

Dodaj komentarz